winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (2023)

groei door naar een sterke leidinggevende in de retail via het incompanytraject

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (1)

Versterk jouw positie in de retail en groei verder in je leidinggevende functie.Dit incompanytraject is ontwikkeld met werknemers en werkgevers uit de retailsector. Het is op maat van de sector gemaakt en is haalbaarvoor mensen die werken en studeren willen combineren.

Het incompanytraject is enkel toegankelijk voor mensen die nu al werken in de retail. Je hebt minstens één jaar ervaring in de retailsector en een (vast) contract van minstens twintiguur per week.Je bent een gemotiveerde verkoopmedewerker, eerste verkoper, assistent of leidinggevende en je voelt dat je potentieel hebt. Je volgt 21 dagen per academiejaar (één lesdag per week) lessen op de campus in Kortrijk. Daarnaast heb je een mentor in jouw organisatie (bij voorkeur je rechtstreekse verantwoordelijke) die jou gedurende de opleiding coacht en steunt.

Heb je zin om je kennis te verbreden en je vaardigheden te versterken? Sluit je dan aan bij deze gemotiveerde groep professionals en leer bij van experten en van elkaar. Op basis van lessen, opdrachten, ervaringsuitwisseling en werkplekleren bij je eigen werkgever kan je na twee jaar je hogeschooldiplomainkaderen.Blijven leren is niet alleen een meerwaarde voor jezelf, maar ook voor je werkgever.

Wat leer ik in deze opleiding?

In het eerste jaar verruim je je blik op de retailsector. Je leert onder andere:

 • beter en doeltreffender te communiceren;
 • meer te verkopen;
 • de combinatie tussen je fysieke winkel en de e-commerce te optimaliseren;
 • over de supply chain van de goederen naar je winkel;
 • haalbare doelstellingen voor jouw team te definiëren;
 • over klantenbeleving en trends in de on- en offline retail;
 • de basis van Excel.

De focus van het tweede jaar is het versterken van je leidinggevende vaardigheden. Je leert bijvoorbeeld:

 • projecten en teams managen;
 • diverse personeelsgesprekken voeren;
 • mondeling communiceren in het Engels en Frans;
 • de financiële instrumenten van jouw winkel begrijpen;
 • antwoorden formuleren op vragen rond tewerkstelling (vakantie, ziekte, klein verlet, … ).

Een belangrijk deel van de opleiding gaat door bij je werkgever: je krijgt tijdens de lessen opdrachten die je moet uitvoeren bij je werkgever tijdens het werkplekleren. Je hebt een werkgever die gelooft in dit traject en een bedrijfsmentor die je coacht en stimuleert.

Meer info

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (2)

Studiemateriaal

Studiemateriaal omvat onder andere boeken, cursussen en digitale leermiddelen die je nodig hebt tijdens je studie.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt hoofdzakelijk in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video) aangeboden aangevuld met hier en daar een papieren document.

Je hebt een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen en om je werkplekopdrachten te maken.

Onze elektronische leeromgeving,Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zal er alle informatie over je vakken vinden en het cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden.

(Video) Wat is graduaat winkelmanagement?

Vakken en praktijk

Benieuwd welke vakken en welke praktijkonderdelen deel uitmaken van het programma? Bekijk hieronder een beknopt overzicht.

Vakken en praktijk

Fase 1

 • Communicatie
 • Commercieel handelen
 • Offline en online verkopen
 • Procesdenken in retail
 • Operationele doelstellingen bepalen
 • Marketingcommunicatie
 • Trends vertalen in retail
 • Creëren van klantbeleving
 • Nederlands
 • Werkplekleren

Fase 2

 • Projectmatig werken
 • Leadership
 • Doelgericht analyseren
 • Gespreksvaardigheden
 • Sociaal en ondernemingsrecht
 • HRM
 • My Retail & Business Cases
 • Basic Office skills
 • Frans
 • Engels
 • Werkplekleren

Het exacte aantalstudiepuntenper vak vind je in deECTS-fichevan deze opleiding. ECTS staat voor European Credit Transfer System en is het Europees systeem voor de overdracht en de verzameling van studiepunten. 1 studiepunt staat gelijk aan 25 tot 30 uur werk.

Lessentabel

De lessen van de studenten die starten in september 2023 zullen doorgaan op donderdag. In totaal zijn er 21 contactmomenten.

De opleiding wordt op vraag van de bedrijven in ons consortium en bij genoeg interesse ook aangeboden elders in Vlaanderen.

Heb je interesse? Neem, vooraleer je in te schrijven, contact op met Anja Vanroose, opleidingshoofd van de opleiding ([emailprotected]). Zij beantwoordt met plezier al je vragen.

Lessentabel

Hieronder vind je de kalender van de opleiding in het eerste jaar (2022-2023). Om die dagen te bepalen, hielden we rekening met schoolvakanties en de drukke periodes in de retailsector. Op een evaluatiedag ben je ook de volledige dag op de campus.

Kalender 2022-2023 (1e jaar)

Communicatie en commercieel handelen (kwartaal 1)

 • 27 september 2022: les
 • 4 oktober 2022: les
 • 11 oktober 2022: les
 • 18 oktober 2022: les
 • 25 oktober 2022: evaluatie kwartaal 1

Offline en online verkopen en procesdenken in retail (kwartaal 2)

 • 15 november 2022: les
 • 22 november 2022: les
 • 29 november 2022: les
 • 6 december 2022: les
 • 13 december 2022: evaluatie kwartaal 2

Operationele doelstellingen bepalen en marketingcommunicatie (kwartaal 3)

 • 7 februari 2023: les
 • 14 februari 2023: les
 • 28 februari 2023: les
 • 7 maart 2023: les
 • 14 maart 2023: les
 • 21 maart 2023: evaluatie kwartaal 3

Trends vertalen in retail en creëren van klantenbeleving (kwartaal 4)

 • 18 april 2023: les
 • 25 april 2023: les
 • 9 mei 2023: les
 • 23 mei 2023: evaluatie kwartaal 4

Vanaf maart 2023 vind je hier de kalender voor de studenten die hun eerste jaar starten in academiejaar 2023-2024. Hun lesdag wordt donderdag.

Als in je eerste jaar de lessen doorgaan op dinsdag dan gaan in je tweede jaar de lessen ook door op dinsdag.

Studiemateriaal

Dit studiemateriaal wordt hoofdzakelijk in elektronische vorm (e-boeken, pdf-documenten, PowerPointpresentaties, online tutorials, audio en video) aangeboden aangevuld met hier en daar een papieren document.

Je hebt een laptop nodig om de lessen te kunnen volgen en om je werkplekopdrachten te maken.

Onze elektronische leeromgeving,Toledo, speelt een centrale rol tijdens je opleiding. Je zal er alle informatie over je vakken vinden en het cursus- en oefenmateriaal kunnen downloaden.

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (3)

Hoelang doe ik over deze opleiding?

De opleiding duurt twee jaar. Per jaar zijn er tussen eind september en begin juni21 contactdagen. Die vinden steeds op dezelfde dag plaats. Afhankelijk van het jaar waarin je de opleiding start, is dit een dinsdag of een donderdag. Een deel van de opleiding verloopt dus via contactonderwijs op de campus. Een ander deel gebeurt via werkplekleren en werkplekopdrachten.

(Video) Jelle volgt het graduaat Winkelmanagement
winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (4)

Hoe organiseert Hogeschool VIVES deze opleiding?

De contactlessen vinden plaats op de campus in Kortrijk. De VIVES-docenten zijn jouw begeleiders doorheen de verschillende modules. Ze geven jou opdrachten die je voorbereidt bij je werkgever en in je eigen tijd. Ze stimuleren jouw leerproces en dat van de groep. Ze waken erover dat er voldoende tijd is om tijdens de contactlessen van elkaar te leren.

Door de permanente evaluatiemethode moet je nooit grote hoeveelheden leerstof verwerken en krijg je snel feedback over je vorderingen. Op die manier kan je je studie laten aansluiten bij je eigen situatie en je ambities. Het einddoel is om jou te laten groeien in of naar je rol als leidinggevende.

Bij het succesvol afronden van je opleiding behaal je bovendien een graduaatsdiploma (diploma hoger onderwijs).

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (5)

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (6)

Ik ben hier enorm gegroeid in mijn rol als leidinggevende. Ik begrijp mijn eigen winkel, mijn organisatie en de retailsector nu veel beter.

Lisa

store manager Jack & Jones Aalst en student winkelmanagement via incompanytraject

(Video) Wat is graduaat Accounting Administration?
winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (7)

Hoeveel kost je studie?

Studeren kost geld. Studiegeld, cursussen en handboeken, noem maar op. Je studiegeld is het bedrag dat je bij inschrijving in het hoger onderwijs betaalt. Die kostprijs is vastgelegd en is voor elke hogeschool en universiteit in Vlaanderen dezelfde.

meer info >

Starten met je studie

Ongetwijfeld zit je met veel vragen. Selecteer hieronder de opleiding die je bij ons gaat studeren en wellicht vind je op de meeste vragen een antwoord.

meer info >

Na je studie

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (8)

Verder studeren

Jouw graduaatsdiploma geeft jou veel mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Bovendien kan je met een aanvullend traject van 90 studiepunten het diploma behalen. Dit kan zowel in dagonderwijs als in afstandsonderwijs. Het opleidingshoofd vertelt je aan het eind van je opleiding graag meer over de verschillende mogelijkheden.

winkelmanagement via incompanytraject | Hogeschool VIVES (9)

Aan de slag

Je kan dit incompanytraject volgen als je al werkt in de retailsector en een vast contract hebt. Na de opleiding kan je dus uiteraard gewoon verder blijven werken en doorgroeien in je organisatie. Het diploma dat je behaalt, is een graduaatdiploma winkelmanagement (diploma hoger onderwijs). Dit kan heel wat deuren openen in je organisatie.

(Video) Wat is het verschil tussen een bachelor en een graduaat?

Winkelmanagement studeren via Incompanytraject

Je studie in een oogopslag

Studiegebied

 • Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Opleidingstype

 • Graduaat
 • Incompanytraject

Studiewijze

 • Dagonderwijs

Studieroute

 • Afstudeerrichting
 • Keuzetraject

Aantal studiepunten

 • 120

Waar kan ik dit volgen?

 • VIVES Kortrijk

Startmomenten

 • eerste semester

Toelatingsvoorwaarden

 • Graduaatsopleiding

ECTS-fiches

Onderwijstaal

 • Nederlands

Brochures

 • Document

  Brochure Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Heb je een vraag?

 • Anja Vanroose (+32 494 56 17 76) - VIVES Kortrijk

kwaliteit

VIVES staat garant voor de kwaliteit van deze opleiding. We doen dit op basis van het VIVES-referentiekader en het onderwijsbeleidsplan.

(Video) Wat is graduaat HR-support?

Videos

1. VIVES Waregem-Tielt : organisatie opleiding graduaat verpleegkunde
(VIVES Waregem-Tielt Graduaat Verpleegkunde)
2. VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat verpleegkunde
(VIVES Kortrijk-Ieper-Brugge graduaat verpleegkunde)
3. PXL-Graduaat Marketing- en communicatiesupport
(Hogeschool PXL)
4. Jirka volgde de Bachelor Orthopedagogie aan Odisee
(Odisee)
5. PXL - Graduaatsopleidingen
(Hogeschool PXL)
6. Tom over de graduaatsopleiding Verpleegkunde, Sint-Franciscusinstituut Leuven.
(Hogeschool UCLL)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kelle Weber

Last Updated: 24/06/2023

Views: 6278

Rating: 4.2 / 5 (73 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kelle Weber

Birthday: 2000-08-05

Address: 6796 Juan Square, Markfort, MN 58988

Phone: +8215934114615

Job: Hospitality Director

Hobby: tabletop games, Foreign language learning, Leather crafting, Horseback riding, Swimming, Knapping, Handball

Introduction: My name is Kelle Weber, I am a magnificent, enchanting, fair, joyous, light, determined, joyous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.