Shopmanager | 26 vacatures | Start People (2023)

Wij hebben 26 jobs voor jou gevonden.

« 1 2 »

Sales & Marketing

Shopmanager boetiek

Voor Damart Knokke zijn we op zoek naar een Shopmanager. Jouw takenpakket ziet er uit als volgt: je maakt actief deel uit van je team, je bent een voorbeeld maar vooral ook een coach voor de medewerkers, je motiveert je team om het beste van zichtzelf te geven, de klant tevreden stellen is de allergrootste...

8300 Knokke

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Shopmanager parafarmacie

We zijn op zoek naar een shopmanager voor een parapharmacie in Lokeren! U staat garant voor een goede service die verleend wordt aan het cliënteel. Samen met uw team geeft U raad aan de klant over het product dat het best bij hem/haar past en begrijpt de behoeften van de klant. U stelt alles in het werk...

9160 Lokeren

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Shopmanager parapharmacie

We zijn op zoek naar een shopmanager voor een parapharmacie in Sint-Kruis-Brugge! U staat garant voor een goede service die verleend wordt aan het cliënteel. Samen met uw team geeft U raad aan de klant over het product dat het best bij hem/haar past en begrijpt de behoeften van de klant. U stelt alles...

8310 Sint-kruis (brugge)

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Assistent Shopmanager

We zijn op zoek naar een gemotiveerde Assistent-shopmanager. Jouw taken zijn : je zal een team aansturen en nauw samenwerken met de shopmanager, je zal meewerkend zijn in de winkel, je zal instaan voor het opmaken van de personeelsplanning, administratie, je zal samen met de collega's de vracht verwerken,...

3010 Kessel-lo

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Assistent Shopmanager

We zijn op zoek naar een gemotiveerde Assistent-shopmanager. Jouw taken zijn : je zal een team aansturen en nauw samenwerken met de shopmanager, je zal meewerkend zijn in de winkel, je zal instaan voor het opmaken van de personeelsplanning, administratie, je zal samen met de collega's de vracht verwerken,...

(Video) People In Pirates: Get The Aizen Template At The Start! 1 25

3010 Kessel-lo

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Shopmanager boetiek

Voor Damart Oostende zijn we op zoek naar een Shopmanager. Jouw takenpakket ziet er uit als volgt: je maakt actief deel uit van je team, je bent een voorbeeld maar vooral ook een coach voor de medewerkers, je motiveert je team om het beste van zichtzelf te geven, de klant tevreden stellen is de allergrootste...

8400 Oostende

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Shopmanager boetiek

Voor Damart Nieuwpoort zijn we op zoek naar een Shopmanager. Jouw takenpakket ziet er uit als volgt: je maakt actief deel uit van je team, je bent een voorbeeld maar vooral ook een coach voor de medewerkers, je motiveert je team om het beste van zichtzelf te geven, de klant tevreden stellen is de allergrootste...

8620 Nieuwpoort

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Assistent shopmanager boetiek

Voor The Fashion Store Lokeren zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde assistent manager. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte The Fashion store service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk...

9160 Lokeren

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Assistent(e) shopmanager interieur

Als shopmanager bij Leen Bakker Halle sta je in voor het realiseren van de commerciële targets in de winkel. Takenpakket: je zorgt voor de verkoop en goede presentatie van het gamma, je geeft leiding/opleiding/coaching aan je collega's, je verzekert de opening en sluit van de winkel, stockbeheer, voorraad...

1500 Halle

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

(Video) People In Pirates: Get The Aizen Template At The Start! 26 50

Assistent(e) shopmanager interieur

Als assistent shopmanager sta je samen met de shopmanager in voor het realiseren van de commerciële targets in de winkel. Takenpakket: je zorgt voor de verkoop en goede presentatie van het gamma, je geeft leiding/opleiding/coaching aan je collega's, je verzekert de opening en sluit van de winkel, stockbeheer,...

9990 Maldegem

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Senior Sales

Voor ZEB Oudenaarde zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde verkoper mét ervaring. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte ZEB service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk aankleden...

9700 Oudenaarde

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Senior Sales

Voor ZEB Oostakker zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde verkoper mét ervaring. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte ZEB service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk aankleden met...

9041 Oostakker

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Ervaren verkoper fashion

HOORAY IT'S TODAY!! Voor ZEB Lokeren zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde verkoper met ervaring. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte ZEB service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk...

9160 Lokeren

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper fashion met ervaring

HOORAY IT'S TODAY!! Voor ZEB Waregem zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde verkoper met ervaring. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte ZEB service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk...

8790 Waregem

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper / Verkoopster boetiek

Voor Damart Oostende zoeken we een verkoper/verkoopster die ONMIDDELLIJK vast in dienst kan! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw...

8400 Oostende

Vast contract

Bekijk vacature
(Video) When your African Parents start getting with the times.

Sales & Marketing

Assistant storemanager

Als assistent storemanager DAMART OOSTENDE behoort het volgende tot je takenpakket: je bent vertegenwoordiger van de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart, je optimaliseert de resultaten, de merchandising en de producten van je winkel en zorgt voor een kwalitatieve service aan de klanten,...

8400 Oostende

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Assistant storemanager

Als assistent storemanager DAMART Nieuwpoort behoort het volgende tot je takenpakket: je bent vertegenwoordiger van de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart, je optimaliseert de resultaten, de merchandising en de producten van je winkel en zorgt voor een kwalitatieve service aan de klanten,...

8620 Nieuwpoort

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Sales & Marketing

ASM Hasselt

Voor The Fashion Store HASSELT zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde assistent manager. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte The Fashion store service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel aantrekkelijk...

3500 Hasselt

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper winterversterking

Voor Damart Antwerpen zoeken we een verkoper/verkoopster! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw manier van verkopen. De klant staat...

2000 Antwerpen

Vast contract

(Video) Black Moth Super Rainbow - Start A People (Full Album)

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper winterversterking

Voor Damart Turnhout zoeken we een verkoper/verkoopster! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw manier van verkopen. De klant staat...

2300 Turnhout

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper winterversterking

Voor Damart Oudenaarde zoeken we een verkoper/verkoopster! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw manier van verkopen. De klant staat...

9700 Oudenaarde

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper winterversterking

Voor Damart Schelle zoeken we een verkoper/verkoopster! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw manier van verkopen. De klant staat dan...

2627 Schelle

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Verkoper / Verkoopster boetiek

Voor Damart Nieuwpoort zoeken we een verkoper/verkoopster die ONMIDDELLIJK vast in dienst kan! Als Sales Advisor vertegenwoordig je de commerciële politiek en het nieuwe imago van Damart. De noden van de klanten detecteren en hen adviseren op een professionele manier met een persoonlijke touch is jouw...

8620 Nieuwpoort

Vast contract

Bekijk vacature

Sales & Marketing

Modebewuste verkoper met ervaring

Voor The fashion store Lokeren zijn we op zoek naar een enthousiaste en gemotiveerde verkoper mét ervaring. Jouw taken zijn: ervoor zorgen dat de klant centraal staat en de échte The fashion store service krijgt, het juiste advies geven en begeleiden in de klant zijn/haar zoektocht, je gaat de winkel...

9160 Lokeren

(Video) Drip Network How to get 26 to 31 million eyes on the drip garden

Vast contract na interimperiode

Bekijk vacature

Videos

1. I Trapped 25 TikTokers In A Box
(Airrack)
2. We Crash on an Island and Instantly Start Eating People in Sons of the Forest!
(Ctop)
3. Start seeing the side FAKE People show U EPSD 26|TheMBCPodcast
(TheMBCPodcast)
4. 5 Business Ideas Young People Can Start in 2023 | UK (Highly Profitable)
(Zoe Mckenna)
5. Vestigingsmanager Start People
(startpeople123)
6. The World Over March 23, 2023 | Full Episode: EDISON'S TURNABOUT TALE, FAITH & FAMILY
(EWTN)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Wyatt Volkman LLD

Last Updated: 05/06/2023

Views: 6264

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Wyatt Volkman LLD

Birthday: 1992-02-16

Address: Suite 851 78549 Lubowitz Well, Wardside, TX 98080-8615

Phone: +67618977178100

Job: Manufacturing Director

Hobby: Running, Mountaineering, Inline skating, Writing, Baton twirling, Computer programming, Stone skipping

Introduction: My name is Wyatt Volkman LLD, I am a handsome, rich, comfortable, lively, zealous, graceful, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.