Informacje dla podróżujących - Polska w Norwegii - Portal Gov.pl (2023)

Paszport lub dowód osobisty musi być ważny przez czas pobytu w Norwegii. Nie ma jednak zasady, że musi byćważny minimum 3 miesiące. Jeśli jedziesz do Norwegii na przykład na 5 dni, twój paszport albo dowód osobisty musi być jeszcze ważny minimum 5 dni.

Jeśli planujesz dłuższy pobyt i pracę w Norwegii, musisz mieć przy sobie ważny paszport. Jest on potrzebny na przykład w banku. Dowód osobisty częstonie wystarcza. ​​​​

Informacje nt. COVID

Sytuacja epidemiczna na świecie stabilizuje się, wciąż jednak jest dynamiczna, a w niektórych regionach świata pozostaje niezwykle trudna. MSZ w dalszym ciągu odradza podróże, które nie są konieczne, do krajów lub regionów, w których poziom zachorowań jest znacząco wyższy niż w Polsce. W regionach o sytuacji epidemicznej zbliżonej do Polski lub z niższym poziomem zachorowań MSZ zaleca zachowanie szczególnej ostrożności.

W związku z tym przy podejmowaniu decyzji o podróżach zagranicznych sprawdź informacje o bieżącej sytuacji epidemiologicznej zachorowań na COVID-19. Bezwzględnie stosuj się do lokalnych wymogów sanitarno-epidemiologicznych.

Ponadto przed każdą podróżą koniecznie:

 • zapoznaj się z przepisami wjazdowymi i miejscowymi obowiązującymi w państwach, do których planujesz podróż, a także śledź je regularnie w czasie pobytu. Informacje te dostępne są na stronie MSZ oraz na stronach placówek;
 • sprawdź aktualne przepisy wjazdowe do Polski związane z pandemią COVID-19;
 • wykup ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia COVID-19;
 • zgłoś swoją podróż w systemie Odyseusz.

Więcej informacji o tym, jak przygotować się do podróży zagranicznej znajdziesz tutaj.

Data aktualizacji: 14.11.2022

Terminobowiązywania obostrzeń:bez oznaczonego terminu

Czego dotyczy ostatnia aktualizacja: tranzyt przez Szwecję - wprowadzenie kontroli na granicach

Osobyzaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

 • Szczepienie potwierdza unijny certyfikat COVID.
 • Nie trzeba miećcertyfikatCOVID.
 • Norwegia uznaje również certyfikaty covidowe wydane przez niektóre kraje spoza UE/EOG, tu znajdziesz listę: https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/innreise-til-norge/id2791503/?expand=factbox2871368
 • W Norwegii uznawane są te szczepionki: Comirnaty (BioNTech/Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (Astra Zeneca), Janssen (Johnson&Johnson), Covishield
 • Aby Norwegiauznała cię za osobę w pełni zaszczepioną, ostatnia dawka szczepienia musi zostać podana minimum 7 dni przed przylotem (w przypadku szczepionek dwudawkowych) lub minimum 21 dni przed przylotem (w przypadku szczepionek jednodawkowych)
 • Ważność szczepień – 270 dni (ok. 9 miesięcy) od ostatniej dawki. W przypadku pobrania dwóch dawek i przechorowania COVID-19 w ciągu trzech miesięcy – 180 dni (ok. 6 miesięcy). W przypadku trzech dawek – bezterminowa.
 • Od 12 lutego 2022 r. Norwegia ostatecznie zniosła wszystkie wymogi wjazdu, związane z COVID-19. Zasady wjazdu do Norwegii są teraz takie same dla osób zaszczepionych i niezaszczepionych – nie trzeba rejestrować wjazdu, testować się przed wylotem, testować się na granicy, ani przebywać w kwarantannie.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Od 12 lutego 2022 r. osoby, które nie są w pełni zaczepione, lub których certyfikat COVID wygasł, mogą wjechać do Norwegii na takich samych zasadach co osoby niezaszczepione. Wjazd jest swobodny: nie trzeba rejestrować podróży, testować się przed wjazdem do Norwegii i testować się na granicy Norwegii.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Osoby zaszczepione, podobnie jak wszyscy inni podróżujący od 12 lutego 2022 r., nie muszą testować się przedprzyjazdem do Norwegii.

Testy po przyjeździe

Od 1 lutego 2022 r. nie ma już wymogu testowania siępo wjeździe do Norwegii.

Kwarantanna

(Video) Jaka jest OBECNA POZYCJA POLSKI na ŚWIECIE

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi być w kwarantanniepo wjeździe do Norwegii.

Formularz lokalizacyjny

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba rejestrowaćpodróży przy wjeździe do Norwegii.

Osobyniezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba okazywaćnegatywnego wyniku testu na COVID-19, wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.

Testy po przyjeździe

Od 1 lutego 2022 r. nie trzeba testować się po wjeździe do Norwegii.

Kwarantanna

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi już być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Formularz lokalizacyjny

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba rejestrować podróży przy wjeździe do Norwegii.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba pokazywaćnegatywnego wyniku testu, wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.

Testy po przyjeździe

Od 1 lutego 2022 r. nie trzeba testować siępo wjeździe do Norwegii.

Kwarantanna

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Formularz lokalizacyjny

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba rejestować podróży przy wjeździe do Norwegii.

(Video) Te państwa SZANUJĄ POLSKĘ NAJBARDZIEJ - Dlaczego?

Dzieci

Od 12 lutego 2022 r. nie trzeba rejestrować podróży jeśli do Norwegii jedzie lub leci dziecko powyżej 16 roku życia ani nie trzeba pokazywać negatywnego testu wykonanego 24h przed wjazdem do Norwegii.

Od 1 lutego 2022 r. nie trzeba testować się po wjeździe do Norwegii.

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Kierowcyzawodowi

Kierowcy zawodowi w trakcie wykonywania pracy zawsze byli zwolnieni z obowiązku pokazywania negatywnego wyniku testu 24h przed wjazdem do Norwegii. Od 12 lutego 2022 r. nie muszą tego robić też inni podróżni.

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii.

Od 1 lutego 2022 r. nie trzeba już testować się na granicy norweskiej.

Wjeżdżając do Norwegii od 12 lutego 2022 r. nie trzeba już rejestrować podróży. Wcześniej wymóg rejestracji dotyczył również kierowców zawodowych.

Tranzyt

Tranzyt przez Norwegię drogą lotniczą: przelot swobodny, nie trzebarejestrować podróży ani testować się, niezależnie od tego, czy masz certyfikat COVID, czy nie.

Tranzyt przez Norwegię drogą lądową: przejazd swobodny, nie trzeba rejestrowaćpodróży ani testować się, niezależnie od tego, czy podróżny ma certyfikat COVID, czy nie.

Informacje o tranzycie drogą lądową między Polską a Norwegią:

Przejazd przez Szwecję

Wjazd swobodny z państw Schengen.

Uwaga: Szwecja wprowadziła tymczasowe kontrole na swoich granicach.Mają one trwać od 12 listopada 2022 r. do 11 maja 2023 r.Może to znaczyć, że będziesz dłużej czekał na granicy i że będziesz musiał pokazać paszport albo dowód osobisty szwedzkiemuoficerowi straży granicznej.

Przejazd przez Danię

Wjazd swobodny z państw Schengen.

Przejazd przez Finlandię

Wjazd swobodny z państw Schengen.

Lista norweskich przejśćgranicznych:

https://www.politiet.no/tjenester/grensepassering/grenseoverganger/

(Video) E-konsulat how to fill preliminary visa application and visa application ! Migrate to Europe

Pozostałe informacje praktyczne

Zasadywjazduzterytoriuminnychpaństw

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi już być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii.​​​​​​

Zasady na miejscu

W dniu 12 lutego2022 r. władze norweskie zniosły dotychczasowe restrykcje.Zniesiony zostałobowiązeknoszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego. W kolejnych miesiącach zniesiono zalecenie izolacji w przypadku zachorowania na COVID-19.

Uwaga: Jeżeli jesteś chory,najlepiej zostań w domu.

Wdniu 5 kwietnia 2022 r. ogłoszono całkowity powrót do normalności. Plan awaryjny – beredskapsplanen, na wypadek pogorszenia się sytuacji pandemicznej, pozostaje aktualny do czerwca 2023 roku.

Podróż do Norwegii z lekami do użytku prywatnego

Jeśli podróżujesz do Norwegii z lekami, musisz mieć przy sobie jeden z tych dokumentów:

 • zaświadczenie od lekarza, zawierające nazwę i dzienną dawkę leku/leków oraz okres przez jaki należy je przyjmować – najlepiej mieć przy sobie ten dokument
 • odpis recepty
 • etykieta apteczna - jest to specjalna naklejka na lek, którą daje aptekaw momencie kupienia leku na podstawie recepty. Etykieta zawierawskazówki dot. użycia i dane pacjenta

Dokumenty te powinny byćwystawione w języku angielskim.Jeśli są napisane po polsku, trzeba przetłumaczyć je na język angielski albo norweski. Takie tłumaczenie może zrobić tłumacz przysięgły. Tłumaczenia powinno też mieć pieczątkęApostille.

Celnik norweski może poprosić cię też o pokazanie paragonu lub faktury, żeby udokumentować, że kupiłeś leki legalnie.

Jeśli leki nie zawierają substancji dopingowych lub narkotycznych,można zabrać ze sobą zapas na maksimum 12 miesięcy.

Jeśli leki zaliczają się do grupy narkotyków, pochodnych narkotyków, psychotropów, dopingujących,leków na padaczkę, ADHD, bardzo silnych leków przeciwbólowych, itp., można zabrać ze sobą zapas na maksimum 30 dni.

Leki powinny być przewożone w oryginalnych opakowaniach.

Przydatne linki:

Ambasada RP w Oslo: https://www.gov.pl/web/norwegia/przewoz-lekow

Norweska Agencja Leków: https://legemiddelverket.no/import-og-salg/import-til-personlig-bruk/legemidler-pa-reise-inn-til-norge

Norweski Urząd Celny: www.toll.no

Lista substancji zakazanych w Norwegii - narkotikalisten, zamieszczona w Ustawie o narkotykach - narkotikaforskriften: Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) - Lovdata

Przydatne linki i dane kontaktowe

Norweskie Ministerstwo Zdrowia – Helsedirektoratet, odpowiednik polskiego portalu pacjent.gov.pl:https://www.helsenorge.no/; dostępna usługa 'chat'

Norweski Instytut Zdrowia Publicznego FHI:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/reiserad-knyttet-til-nytt-koronavirus-coronavirus/

(Video) Czy zginęło już 100 000 ukraińskich żołnierzy? Wówczas ukraińska armia straciłaby zdolność do obrony

Strona rządowa dot. COVID-19 (Koronasituasjonen):

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/id2692388/

Norweski urząd ds. cudzoziemców UDI:

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/

Gminy: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/local-corona-information/#A

Telefon informacyjny gminy Oslo: 21-80-21-82 (testowanie, szczepienia).

Norweskie przejścia graniczne:

https://www.politiet.no/tjenester/grensepassering/grenseoverganger/

Norweskie ustawy covidowe:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6

Forskrift om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen - Lovdata

 1. Instytucja odpowiedzialna za wjazd:

Za wjazd do Norwegii odpowiedzialna jest policja graniczna – grensepolitiet.

Dane okręgów policyjnych: https://www.politiet.no/finn-ditt-politi/

B. ​​​Instytucja odpowiedzialna za kwarantannę:

Od 26 stycznia 2022 r. nikt nie musi już być w kwarantannie po wjeździe do Norwegii (innreisekarantene). W dniu 1 lutego 2022 r. zniesiono całkowicie obowiązek kwarantanny po kontakcie z osobą zakażoną (smittekarantene). Zalecenie 4-dniowej izolacji dla osób dorosłych z potwierdzonym zakażeniem zostało zniesione 5 kwietnia 2022 r. W Norwegii za wdrażanie restrykcji odpowiedzialne są gminy (kommuner). Dane kontaktowe do gmin: https://www.helsenorge.no/en/coronavirus/local-corona-information/#A

Zawieszono działanie norweskiejinfoliniiCOVID-19,tel.815-55-015 (z Norwegii) lub 0047-21-89-80-42 (spoza Norwegii).

PrzepisywjazdowedoPolski

Aktualnie można wjeżdżać do Polski swobodnie - nie trzeba się rejestrować, testować, ani pokazywać certyfikatu covidowego.

Informacje o przepisach wjazdowych oraz inne informacje dot. podróżowania za granicę w kontekście pandemii znajdziesz tutaj.

Videos

1. Polskie fanpejdże o Norwegii - Zrozum Norwega #97
(Trolltunga Kursy Norweskiego)
2. Momenty w Które Byście Nie Uwierzyli Gdyby Nie Zostały Nagrane - Część 6
(SpinkaFun)
3. WYJAZD DO POLSKI
(Dzieje się w Norwegii)
4. Get Mapped: How to get best practice recognition for your FLS (Polish)
(International Osteoporosis Foundation IOF)
5. Regresja wg Michaela Newtona. Rozmowa z Iwoną Röpcke || The Monroe Institute Polska - Spotkanie 38
(Radio Paranormalium)
6. Moving composite products between Poland and GB
(Cabinet Office)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 09/05/2023

Views: 6252

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.