Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2023)

Home

Opleidingen

Biologie En Medisch Laboratoriumonderzoe...

Hbo bachelor - Aarde en Milieu

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (1) Hogeschool Rotterdam Rotterdam

Voltijd

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (2)

Over de opleiding Open dag: 1 april

Toegepast biologisch en medisch laboratoriumonderzoek vind je overal terug. Je kunt er bacteriën mee opsporen. Je kunt er ziekten mee helpen genezen. Of een nieuw soort biobrandstof mee ontwikkelen.
Je gaat ermee aan de slag in ziekenhuizen, universiteiten en bedrijven en werkt met de meest indrukwekkende apparatuur voor onderzoek op nano-niveau.
Je kunt bijdragen aan medisch, wetenschappelijk óf toegepast onderzoek. De onderwerpen zijn heel uiteenlopend. Ze hebben vaak te maken met de gezondheid van de mens, maar kunnen bijvoorbeeld ook gericht zijn op de voedselkwaliteit of milieuproblematiek. Je zet hierbij het experiment op, voert de technieken uit en interpreteert de resultaten. Je kunt ook aan de slag als analist in een ziekenhuislaboratorium. Je voert allerlei microbiologische of klinisch-chemische analyses uit, bijvoorbeeld op bloedmonsters, die bijdragen aan het stellen van de juiste diagnose en aan het kiezen van de beste behandelingsmethode. Vind jij het leuk om uit te zoeken welke biologische processen in een mens, dier of plant plaatsvinden? Vind jij wiskunde, scheikunde en biologie leuk? Dan is BML een goede opleiding voor jou.

Keuzes binnen de opleiding

 • Honours
 • Ben je gemotiveerd om uit te groeien tot een excellente beroepsbeoefenaar, wil je meer uit je studie halen en een plus op je CV zetten, dan biedt deze opleiding een honoursprogramma voor je aan.

  Kennismaken met deze honoursprogramma?

  Open dag

  apr.

  1

  10:00 - 14:00 uur

  Rotterdam

  Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (4)

Kennismaken met de opleiding?

1 april

Open dag

10:00 - 14:00 uur

Rotterdam

+ Meer open dagen Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (5)

Op Studiekeuze123 kun je informatie vergelijken. Op de website van de onderwijsinstelling kun je verder lezen als de opleiding je aanspreekt.

Bekijk instellingswebsite

Taal: Nederlands(100%)
Bekostiging: Overheid

Studenten: 519
Studiepunten: 240 ECTS

Honours: 1 programma
Diploma: Bachelor of Science

Om toegelaten te worden tot een opleiding moet je aan bepaalde eisen voldoen.

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (7)

Toelatingseisen

 • Havo
 • Vwo
 • Mbo-4

Wettelijke eisen

 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Wettelijke eisen

 • NG Directe toegang
 • NT Directe toegang

Deze opleiding is direct toegankelijk met een mbo-4 diploma.

Bekijk de aanvullende toelatingseisen die door de instelling worden gesteld op de website van de onderwijsinstelling.

Studiekeuzecheck

Als je je op tijd hebt aangemeld voor een opleiding, heb je recht op een studiekeuzecheck. Dit helpt je te checken of de opleiding bij je past. Soms is deelname verplicht. Opleidingen met selectie bieden geen studiekeuzecheck aan.

 • Lees meer over de studiekeuzecheck

Collegegelden

€ 2.314
Wettelijk collegegeld

€ 2.209
Wettelijk collegegeld

Halvering wettelijk collegegeld

Ga je voor het eerst studeren? Dan hoef je in het eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. In studiejaar 2023/2024 is dat €1.157,- Lees meer.

Wettelijk of instellingscollegegeld?

Heb je recht op het wettelijk collegegeld of betaal je het instellingscollegegeld? Gebruik onze Collegegeldwijzer

Hoe hoog is het instellingscollegegeld? Bekijk het op de website van de hogeschool

Meer weten?

Hoe meld ik mij aan? Welke stappen moet je nemen wanneer je je aanmeldt voor een opleiding? Wij zetten het op een rij! Uitleg
Alles over collegegeld Als je studeert aan een universiteit of hogeschool, dan betaal je collegegeld. Hoeveel dat is, hangt af van jouw situatie. Uitleg
Belangrijke data 15 januari aanmelddeadline opleiding

Mis geen belangrijke gebeurtenissen. Check belangrijke data ook bij de opleiding zelf.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (11)

 • 15 januari 2023
  Aanmelddeadline opleiding
  Landelijke aanmelddeadline 1 mei
 • 20 april 2023
  Open dag / avond
  Meer open dagen
 • 1 september 2023
  Start opleiding
  Alle startmomenten
 • 15 januari 2024
  Aanmelddeadline opleiding
  Landelijke aanmelddeadline 1 mei

Waarom moet ik mij op tijd aanmelden?

Praktische zaken rond aanmelden Waar moet je allemaal aan denken? Wij zetten het voor je op een rij! Blog 22 apr., 2021
Rechten en plichten rond aanmelden Aanmelden voor een bachelor of ad? Lees hier wat je rechten en plichten zijn. Je moet aan bepaalde regels voldoen. Maar, er zijn o... Uitleg
Studiekeuzecheck (matching) Nadat je je hebt aangemeld voor een opleiding, word je meestal uitgenodigd voor een studiekeuzecheck. Dit heeft soms een andere na... Uitleg
Tijdens de opleiding 117 eerstejaars

Geen enkele opleiding is hetzelfde. Kijk daarom naar de kenmerken van een opleiding.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (16)

Studeren bij deze instelling

519 studenten volgen deze opleiding

117 eerstejaars aan deze opleiding

38% van de eerstejaars studenten is man

62% van de eerstejaars studenten is vrouw

100 opleidingen

73.399 studenten in de gemeente Rotterdam Meer info over Rotterdam

Het eerste jaar

? bindend studieadvies

Studieverloop

Doorstroom

82%

stroomt door naar het tweede jaar

Doorstuderen

13%

studeert door na afronden van deze opleiding

Diploma binnen 5 jaar

38%

behaalt een diploma voor deze opleiding

5%

behaalt een ander bachelor of master diploma

57%

behaalt geen diploma

Tevredenheid 3.8/5.0 algemene tevredenheid

Hoe beoordelen de (oud)studenten deze opleiding?

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (18)

Nationale Studenten Enquête

Hoe tevreden waren studenten in 2022 over aspecten van deze opleiding?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.


Deze opleiding
Hogeschool Rotterdam
Landelijk gemiddelde
Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Vergelijk alle 11 opleidingen
Verschil
Studenttevredenheid
Meer informatie
3.8 / 5 3.9 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Sfeer 4.0 / 5 4.1 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Studiefaciliteiten 3.8 / 5 3.9 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Studie opnieuw kiezen 3.8 / 5 3.9 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Inhoud en opzet 3.7 / 5 3.8 / 5

0.1 minder dan landelijk gemiddelde

Aansluiting beroepspraktijk 3.6 / 5 3.8 / 5

0.2 minder dan landelijk gemiddelde

+ Meer

Oordeel afgestudeerden

Over de studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

67% van de afgestudeerden vindt de studie een goede basis om te starten op de arbeidsmarkt

83% van de afgestudeerden zou achteraf de studie opnieuw kiezen

Studeren met een ondersteuningsbehoefte

Veel studenten hebben tijdens hun studie behoefte aan extra voorzieningen of flexibiliteit in het onderwijs. Dit kan komen door een aandoening zoals dyslexie, een chronische ziekte, psychische klachten, maar ook topsport of ondernemerschap tijdens de studie. Studenten beoordeelden hoe tevreden ze zijn over de ondersteuningsmogelijkheden bij hun onderwijsinstelling.

 • Bekijk de tevredenheid over de ondersteuning bij Hogeschool Rotterdam
Na afstuderen 74% van de werkenden vond een baan op niveau

Je bent klaar met je studie. Hoe ziet de volgende stap eruit?

COVID-19 kan invloed hebben op de cijfers. Lees hier meer.

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (20)

Arbeidsmarkt​informatie

Landelijk voor studie Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

74% van de werkenden vond een baan op niveau

88% vond een baan binnen het vakgebied van de studie

€ 2.426 bruto startsalaris op basis van 36 uur per week

3% is werkloos

Oordeel Alumni

3.8


tevredenheid over de huidige baan

3.4


tevredenheid carrière-mogelijkheden huidige baan

Meest gekozen beroepen

Analisten en laboranten levenswetenschappen (m.u.v. medisch) 38%
Medisch en pathologisch laboranten 22%
Laboranten medische diagnostiek en therapie 8%
Biologen, botanici, zoölogen 7%
Scheikundige en natuurkundige onderzoekstechnici 3%

Kansen op de arbeidsmarkt

Dit zijn landelijke cijfers voor de totale studierichting (bachelor - medische diagnostiek en medische technologie)

Toekomstige arbeidsmarktpositie: Matig
Samenhang baankans met economie: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar andere sector: Laag
Uitwijkmogelijkheden naar ander beroep: Gemiddeld
Contact Contact010 - 7944400

Meer weten over de opleiding? Neem contact op met Hogeschool Rotterdam

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (22)

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (23)

Adres

Burgemeester S'jacobplein 1
3015 CA Rotterdam

Bekijk locatie Hogeschool Rotterdam op de kaart

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (24)

Contact

Neem contact op met de onderwijsinstelling

Bel Hogeschool Rotterdam 010 - 7944400

Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek - Hogeschool Rotterdam - Studiekeuze123 - Studiekeuze123 (25)

Meer informatie

Bezoek ook de website van Hogeschool Rotterdam

Bezoek website van Hogeschool Rotterdam

Studie in Cijfers

Bekijk in één oogopslag hoe deze opleiding het doet in vergelijking met het landelijk gemiddelde van deze studie

Bekijk hier de samenvatting

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 06/04/2023

Views: 6244

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.